25 września 2023
Vishing i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie finansowe
Aktualności
2 sierpnia 2023
Skutki niepoinformowania o zmianie adresu i chwila doręczenia pism

Zaniechanie poinformowania o zmianie adresu może mieć dotkliwe konsekwencje, a mianowicie każda z przesyłek poleconych adresowana na adres wskazany w Umowie korzysta z domniemania doręczenia.

4 lipca 2023
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. w związku z bezczynnością wierzyciela.
4 lipca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego.

3 lipca 2023
Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, której celem jest przede wszystkim usprawnienie prowadzonych postępowań.