2023-12-13
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca obciążenia dłużnika kosztami komorniczymi.
Aktualności
2023-11-14
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie terminu przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi.
2023-10-24
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące przyznania kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
2023-09-25
Vishing i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie finansowe

Z rozwojem nowych technologii wiążą się liczne ułatwienia, również w sposobie zaciągania zobowiązań finansowych w bankach, jednak te ułatwienia stały się przestrzenią powstania nowych przestępstw, a metody wykorzystywane przez oszustów coraz bardziej utrudniają zorientowanie się, że staliśmy się celem ataku.

2023-08-02
Skutki niepoinformowania o zmianie adresu i chwila doręczenia pism

Zaniechanie poinformowania o zmianie adresu może mieć dotkliwe konsekwencje, a mianowicie każda z przesyłek poleconych adresowana na adres wskazany w Umowie korzysta z domniemania doręczenia.