Partnerzy
Maciej Panfil
Starszy Partner

Maciej Panfil w latach 1990-1995 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. obronił w Zakładzie Prawa Cywilnego pracę magisterską napisaną pod kierunkiem
prof. Marka Safjana. W 1998 r. został wpisany na listę Radców Prawnych.

Paweł Śladowski
Partner Zarządzający

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1998 r. W tym samym roku rozpoczął aplikację sądową. W roku 2014 uzyskał dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA-SGH) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bogusław Lewantowicz
Partner Zarządzający

Bogusław Lewantowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od połowy lat 90-tych jest jednym z pionierów polskiego rynku windykacji i obrotu wierzytelnościami.