Obsługa prawna firm

Zapewniamy efektywną i dostosowaną do potrzeb obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto stale monitorujemy regulacje, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach prawnych. Nasz wyspecjalizowany zespół prawników ukierunkowany jest na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców.

Specjalizujemy się w m.in. w prawie cywilnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych, a także w prawie gospodarczym, prawie nieruchomości oraz w prawie pracy, w tym w szczególności w reprezentacji Klientów w prowadzonych sporach sądowych.

Zapewniamy obsługę banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych w tzw. sprawach biernych, czyli w zakresie postępowań, w których są stroną pozwaną.
Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług tworzymy interdyscyplinarne zespoły składające się nie tylko z prawników, ale również z wysokiej klasy specjalistów
z innych branż.

Usługi
  • Reprezentacja procesowa banków
  • Reprezentacja procesowa towarzystw ubezpieczeniowych
  • Obsługa pozostałych sporów sądowych (Litigation)
  • Obsługa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • Tworzenie i opiniowanie umów
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy
  • Przestępczość gospodarcza – doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniach karnych
  • Wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Obsługa prawna organów statutowych spółek
inne usługi
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.