PEŁNOMOCNICY TERENOWI

Szybki i skuteczny kontakt z dłużnikami na obszarze całego kraju zapewniają pełnomocnicy terenowi Kancelarii.

Zatrudniamy stałą grupę wyspecjalizowanych pełnomocników terenowych z bardzo dużym doświadczeniem, w szczególności w obsłudze spraw leasingowych i bankowych. Pełnomocnicy terenowi zajmują się m.in. sprawami o przejęcie ruchomości od dłużników albo osób trzecich i przetransportowanie tych ruchomości pod wskazane adresy, prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta w zakresie ustalenia sposobu spłaty zadłużenia lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązań.

Terenowa struktura działa w kilku płaszczyznach:

  • prowadzenia negocjacji z dłużnikami
  • prowadzenia działań monitorujących dłużników w zakresie dokonywania zapłaty
  • identyfikacji składników majątkowych dłużników, w tym zabezpieczania ruchomości stanowiących własność Klientów (np. zabezpieczanie przedmiotów umów leasingowych i kredytowych)
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.