DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ LUB ZASTAWEM

W kancelarii funkcjonują odrębne zespoły obsługujące sprawy zabezpieczone.

Obsługa wierzytelności hipotecznych obejmuje m.in.:

  • regularną weryfikację ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie elektronicznym
  • prowadzenie nadzoru nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • reprezentowanie wierzyciela w razie złożenia przez dłużnika sprzeciwu, zarzutów lub w przypadku skierowania sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, w tym stawiennictwa na rozprawach przed sądami wszystkich instancji
  • w uzasadnionych przypadkach wizytowanie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie
  • aktywne poszukiwanie potencjalnych nabywców nieruchomości

W ramach prowadzonej obsługi możliwe jest również:

  • przejmowanie i zarządzanie nieruchomościami
  • poszukiwanie najemców dla przejętych nieruchomości
  • sprzedaż przejętych nieruchomości
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.