MONITORING NALEŻNOŚCI

Obsługa wierzytelności rozpoczyna się często na bardzo wczesnym etapie tj. jeszcze przed wypowiedzeniem umowy. Na tym etapie możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich skuteczności przy ponoszeniu niskich nakładów finansowych.

Narzędzia stosowane tym etapie to m.in.:

  • wiadomości SMS
  • e-maile
  • voice SMS
  • wezwania do zapłaty
  • skip tracing

W zakresie obsługi spraw korporacyjnych już na tym etapie możliwe jest zaangażowanie negocjatorów.

Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.