Polityka prywatności

Grupa PANFIL nie udostępnia innym firmom danych osobowych przekazanych Grupie w celach rekrutacji lub subskrypcji newslettera. Grupa posiada wszelkie wymagane prawem zabezpieczenia w celu ochrony tych danych. Każdy użytkownik może zażądać usunięcia jego danych z listy subskrybentów i z listy rekrutacyjnej.
Grupa PANFIL przywiązuje szczególna wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.panfil.pl. Gromadzone, w dziennikach logów informacje Grupa wykorzystuje jedynie do celów łatwiejszego administrowania stroną. Celem Grupy nie jest identyfikacja osób odwiedzających stronę ani też wykorzystanie pozyskanych danych na inne potrzeby niż administrowanie stroną. Grupa nie przekazuje informacji innym osobom lub podmiotom.
Grupa PANFIL przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera, a zatem znane jej są publiczne adresy IP, z których użytkownicy odwiedzający stronę przeglądają jej zawartość. Grupie znane są również informacje w zakresie czasu odwiedzenia strony, informacje o błędach przy próbie odwiedzenia strony oraz informacje o przeglądarce użytkownika.
Dzięki powyższym danym oraz wdrożonej w Grupie „Procedurze przeglądów LOGów” istnieje możliwość określenia m.in. czy struktura strony nie zawiera błędów, a tym samym czy jej jakość odpowiada oczekiwanym wymogom. Zgodnie ze wskazaną procedurą zgromadzone LOGi stanowią materiał pomocniczy do administrowania stroną oraz za sprawą generowanych statystyk służą poprawie jej jakości. Zgromadzone informacje nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Prawa autorskie

Grupa PANFIL posiada prawa autorskie do tekstów i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Grupy.
Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji czy zdjęć jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez Grupę.

Odpowiedzialność

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Grupy PANFIL oraz w newsletterze nie stanowią porady prawnej. Wiążąca opinia prawna możliwa jest do udzielenia dopiero po dokładnym zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy. Dlatego Grupa PANFIL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie materiałów, bez uprzedniego zwrócenia się przez Klienta po poradę prawną dotyczącą jego konkretnej sprawy. W przypadku chęci uzyskania porady, prosimy o kontakt.
Grupa PANFIL nie ponosi również odpowiedzialności za strony internetowe dostępne poprzez linki zamieszczone na stronie internetowej Grupy.