DZIAŁANIA POLUBOWNE

Nasz zespół Contact Center składa się z pracowników z wieloletnim doświadczeniem
w branży dochodzenia wierzytelności. Są to negocjatorzy o bardzo wysokich kwalifikacjach.
W prowadzonych rozmowach dążą do uzyskania skuteczności, a jednocześnie dbają
o dobre imię Klienta oraz poszanowanie osoby dłużnika.

W ramach procesu polubownego podejmujemy następujące czynności:

  • obsługa telefonicznego ruchu przychodzącego i wychodzącego
  • wysyłka korespondencji
  • obsługa korespondencji przychodzącej
  • wysyłka wiadomości e-mail
  • wysyłka wiadomości SMS oraz Voice SMS
  • windykacja terenowa, w szczególności w zakresie obsługi spraw korporacyjnych
  • skip tracing

W trakcie etapu polubownego analizowane są możliwe kroki prawne i przygotowywana jest strategia dalszego postępowania w danej sprawie.

Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.