POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Dzięki bogatemu doświadczaniu oraz szerokiej wiedzy, oferujmy wsparcie na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także reprezentując Klientów
w sprawach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Obsługa wierzytelności korporacyjnych na etapie postępowania upadłościowego obejmuje m.in.:

  • prawidłowe i terminowe zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • weryfikację listy wierzytelności oraz ewentualne zgłoszenie sprzeciwu do listy wierzytelności w przypadku nieuwzględnienia należności wierzyciela w prawidłowej wysokości
  • aktywną współpracę z syndykiem oraz kontrolę podejmowanych przez niego działań
  • kontrolę planów podziału funduszy z masy upadłości lub ze sprzedaży przedmiotów z masy upadłości, zaskarżanie planu podziału w razie nieuwzględnienia całości roszczenia lub obrona planu przed niesłusznymi zarzutami innych wierzycieli

Działania podejmowane w toku postępowania restrukturyzacyjnego uzależnione są od rodzaju postępowania i obejmują m.in.:

  • skierowanie pisma do nadzorcy sądowego/zarządcy z informacją o należności przysługującej wierzycielowi
  • weryfikację spisu wierzytelności oraz ewentualne zgłoszenie sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności
  • aktywną współpracę z nadzorcą sądowym/zarządcą oraz kontrolę podejmowanych przez niego działań
  • kontrolę prawidłowego wykonywania zawartego i zatwierdzonego układu
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.