Obsługa Wierzytelności B2C

Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C). Nasza działalność wspomaga m.in. instytucje finansowe, w tym banki i firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty z sektora energetycznego, a także firmy telekomunikacyjne. Nasze działania znajdują oparcie w przepisach prawa oraz są zgodne z kodeksem etyki radcy prawnego. Dbamy o interes i dobre imię naszych Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu godności osobistej dłużników. Oferujemy szeroko pojęte działania z zakresu windykacji polubownej oraz sądowo-egzekucyjnej. 

Masowa obsługa wierzytelności wspierana jest przez nowoczesne rozwiązania IT m.in. Contact Center, modele predykcyjne i scoringowe oraz Bailiffs Score System. Ponadto Klienci otrzymują dostęp do systemu Panfil Direct, który zapewnia wierzycielowi m.in. dostęp do wszelkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań oraz możliwość generowania zaprojektowanych przez niego raportów i prowadzenie analiz niezbędnych w tym procesie.

INNE USŁUGI
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.