POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

W zakresie obsługi spraw korporacyjnych bardzo dużą rolę odgrywa doświadczenie procesowe zespołu sądowego. W celu uzyskania tytułu wykonawczego korzystamy z wybranego dla danej sprawy trybu postępowania sądowego, a elementem tworzenia strategii jest przewidywanie kolejnych kroków strony przeciwnej.

Na etapie egzekucji komorniczej korzystamy z usług komorników, którzy osiągają najwyższe skuteczności w zakresie obsługi spraw o podobnej charakterystyce. W tym celu korzystamy z autorskiego rozwiązania Bailiffs Score System.

Obsługa wierzytelności korporacyjnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego obejmuje m.in.:

  • prowadzenie nadzoru nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego
  • stawiennictwo na rozprawach przed sądami wszystkich instancji
  • poszukiwanie majątku dłużników oraz wskazywanie komornikowi składników majątku, z których można prowadzić egzekucję
  • aktywne nadzorowanie prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych, w szczególności pod kątem poprawności i terminowości podejmowanych w sprawie czynności

Na bieżąco śledzimy też zmiany w obszarze regulacji prawnych i dostosowujemy obsługę spraw do otoczenia prawnego.

Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2B
Oferujemy kompleksowe wsparcie dochodzenia należności korporacyjnych na wszystkich etapach windykacji, począwszy od negocjacji ugodowych i opracowania strategii procesowej, poprzez postępowanie sądowe, po egzekucję komorniczą.
Sprawdź Obsługa Wierzytelności B2C
Od roku 2003 nasz doświadczony zespół skutecznie wspiera największe podmioty z kluczowych sektorów gospodarki w zakresie kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności detalicznych (B2C).
Sprawdź Obsługa PRAWNA firm
Zapewniamy efektywną obsługę prawną oraz wsparcie bieżącej działalności. Ponadto na bieżąco monitorujemy regulacje prawne, co pozwala informować naszych Klientów o zachodzących zmianach, mających istotny wpływ na ich bieżącą działalność.