2022-07-20
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

W dniu 20 lipca 2022 r. miało miejsce drugie czytanie projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Po czytaniu projekt ustawy został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 

Ustawa wprowadza zmiany w art. 29 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z dodanymi do art. 29 ustawy ustępami 5a i 5b w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką, umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Koszt ten będzie jednak podlegał obligatoryjnemu zwrotowi kredytobiorcy lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi przepisy ustawy miałyby znaleźć zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.

 

Po pracy w komisjach do projektu ustawy wprowadzono poprawki zakładające między innymi zmianę przepisu przejściowego w ten sposób, że ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych od dnia wejścia w życie ustawy.