Sądowa i Komornicza Egzekucja Należności – Fakty i Mity2012-02-13

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium, organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce wraz z Kancelarią Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy, które odbędzie się 22 marca 2012 roku, w Warszawie.

Cel seminarium:
Celem seminarium jest pokazanie metod sprawnego i skutecznego dochodzenia należności na drodze prawnej, a także wykazanie w jakim stopniu polski wymiar sprawiedliwości zapewnia ochronę wierzycielowi. Jednocześnie przedstawione zostaną perspektywy poprawy egzekucji należności w świetle zmian i projektów zmian w przepisach postępowania sądowego i komorniczego.

Spotkanie to, będzie także okazją do konfrontacji doświadczeń i zadania pytań ekspertom, którzy mogą pomóc uczestnikom seminarium w rozwiązaniu problemów z dochodzeniem należności na drodze prawnej.

Bank Światowy w raporcie „Doing Business 2012”, podobnie jak w ubiegłych latach, wskazuje, że średni czas egzekucji należności handlowej w Polsce wynosi 830 dni. Kancelaria, mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu setek tysięcy spraw przed polskim sądami i komornikami, prowadzi własne statystyki, które pokazują, iż średni czas dochodzenia należności w Polsce jest obecnie znacznie krótszy.

Prelegenci:
Wiesław Grajdura –
sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Krzysztof Dolny – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
Dariusz Graca – Członek Krajowej Rady Komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich
Maciej Panfil – Starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
Anna Ornat – Radca Prawny z Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Program seminarium:
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników
9.30 – 9.40 Powitanie i słowo wstępu: mecenas Maciej Panfil
9.40 – 11.10 „Zmiany i projekty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości zmierzające do poprawy dochodzenia należności na drodze prawnej”
Wiesław Grajdura - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie,
Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
11.10 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 „Perspektywy zwiększenia efektywności działań komornika”
Krzysztof Dolny - Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
Dariusz Graca - Członek Krajowej Rady Komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 „Stalking. Jak teraz windykować?”
Maciej Panfil – Starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.15 „Egzekucja z nieruchomości”
Anna Ornat – Radca Prawny z Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy.
16:15 – 16.45 Pytania i dyskusja