Obrót wierzytelnościami. Perspektywy i trendy na rynku2012-03-23

W dniu 21 marca 2012 roku odbyły się warsztaty pt. "Obrót wierzytelnościami. Perspektywy i trendy na rynku."
Warsztaty zorganizowane były przez firmę Business Media Solutions Sp. z o.o., Kancelaria Panfil była partnerem wydarzenia.

Główne zagadnienia warsztatów:

• Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce
• Podstawy i wymogi prawne obrotu wierzytelnościami
• Metody wyceny wierzytelności
• Rodzaje sprzedaży wierzytelności
• Elementy procesu sprzedaży wierzytelności
• Ekonomiczne korzyści ze sprzedaży wierzytelności
• Oczekiwania sprzedających vs. oczekiwań kupujących
• Zasady wycen pakietów przez Nabywców
• Wpływ obrotu wierzytelnościami na ich zabezpieczenie