IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych2012-05-23

W dniach 29-30 maja 2012 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbędzie się IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Forum jest organizowaneprzez Związek Banków Polskich we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy jest Partnerem Generalnym Forum.

Tematem spotkania będzie: „Efektywne wykorzystanie potencjału banków spółdzielczych w konkurencji na lokalnym rynku finansowym”.