Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości2012-05-07

Kancelaria Panfil objęła patronat nad IV konferencją z cyklu „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się 15 maja 2012 r. Tematem konferencji będzie „Informatyzacja sposobem na skrócenie postępowania przed sądem?”. Patronat honorowy nad Konferencją został objęty m.in. przez Ministra Sprawiedliwości, Krajową Radę Komorniczą oraz Naczelną Radę Adwokacką, a wśród prelegentów znajdą się tacy specjaliści, jak prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Koordynator Krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych, Wiceminister Sprawiedliwości) czy Wiceminister Sprawiedliwości Sędzia Grzegorz Wałejko.

Program konferencji:
1. Otwarcie konferencji – dr Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości
2. Prof. dr hab. J. Gołaczyński (Wiceminister Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych) – E Protokół wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości
3. J. Paszke (Dyrektor DIRS Ministerstwo Sprawiedliwości) – OZI (Organizacja Zarządzania Informacją – narzędziem przyspieszającym funkcjonowanie sądów i obieg akt elektronicznych)
4. Wykład partnera głównego M. Jaworski (Microsoft) – Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
5. Sędzia G. Wałejko (Wiceminister Sprawiedliwości) – e-BTE (elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny) w usprawnieniu postępowania egzekucyjnego
6. Dr D. Szostek (Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych, CBKE) – e-Uzasadnienia i e-Doręczenia remedium na długotrwałość postępowania sądowego?
7. Wykład partnera Nextira One – Nowoczesne technologie wspierające wymiar sprawiedliwości na przykładzie systemu do egzekwowania zakazów stadionowych
8. Sędzia G. Karaś (Sąd Okręgowy we Wrocławiu) – Wpływ e-Protokołu na długość rozprawy oraz całego postępowania sądowego. Problem pracy z e-Protokołem
9. Sędzia B. Pękalski (DIRS Ministerstwo Sprawiedliwości) – Zmiany w k.p.c. w zakresie e-Licytacji
10. Mec. M. Panfi l (starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy) – Wizja przyszłości postępowań elektronicznych
11. Dr S. Kotecka (Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych, CBKE), mgr A. Zalesińska (CBKE) – Wpływ nowelizacji elektronicznego postępowania upominawczego na jego szybkość
12. Dyskusja okrągłego stołu (Ministerstwo Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, NRA, KRRP, KRK, KRN)

Konferencja po raz kolejny odbędzie się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.