2013-04-12
WINDYKACJA SĄDOWA 2013

W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. odbędzie się konferencja pt. WINDYKACJA SĄDOWA 2013 Praktyczne rozwiązania & Dyskusja z Komornikami.

Organizatorem spotkania jest firma Business Media Solutions Sp. z o.o., a Kancelaria Panfil Złotym Partnerem wydarzenia.

Główne zagadnienia:

• Dochodzenie należności przed sądem – dyskrecjonalna władza sędziego
• Różne modele egzekucji komorniczej jako narzędzie w procesie zarządzania wierzytelnościami
• Egzekucja komornicza – analiza costs&benefits
• Praktyczne aspekty wyboru kancelarii prawnej jako klucz do sukcesu zarządzania wierzytelnościami
• Jakie są najistotniejsze oczekiwania komornika we współpracy z wierzycielem
• Praca komornika i funkcjonowanie kancelarii wczoraj i dzisiaj
• Wysoka formalizacja postępowania egzekucyjnego – przeszkoda czy pomoc?
• Składniki majątkowe podlegające zajęciu
• Wybór sposobu egzekucji – a szybkość postępowania

Pierwszego dnia spotkania mec. Maciej Panfil wystąpi z prelekcją pt. Dochodzenie należności przed sądem – dyskrecjonalna władza sędziego.