2014-05-21
VI Konferencja Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości – Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy jest partnerem VI Konferencji Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości – Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe, która odbędzie się w dniu 21 maja 2014 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Podczas Konferencji została zaplanowana dyskusja na temat aktualnie procedowanych oraz planowanych projektów związanych z procedurami wieczystoksięgowymi.

Udział wezmą znakomici eksperci, m.in.:

Prof. Dr. Hab. Jacek Gołaczynski – Koordynator Krajowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

Prof. Nadzw. Dr. Hab. Dariusz Szostek – radca prawny specjalizujący się m. in.  w zakresie prawa nowych technologii. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz zespołów eksperckich Ministra Sprawiedliwości,

Dr. Gabriela Bar – radca prawny, specjalizujący się w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego,

Tomasz Janik – prezes Krajowej Rady Notarialnej, angażujący się w działalność przybliżającą społeczeństwu prace notariuszy poprzez prowadzenie kompanii edukacyjnych i społecznych,

Mec. Kornelia Boryczko –  członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Dyrektor Departamentu Egzekucji w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy.