2023-07-04
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego

W dniu 31 maja 2023 r. w sprawie III CZP 144/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 3 sędziów, w której zważył, że: „Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego ulega obniżeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jeżeli jej wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy.”

 

Uchwała ta została podjęta w związku ze skierowanym zagadnieniem prawnym dotyczącym tego, czy „Czy prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1027) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?”