2022-04-11
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca ponownego wydania tytułu wykonawczego

W dniu 7 kwietnia 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 44/22, w której zważył, że „w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego sąd nie bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawniło się (art. 794 k.p.c.).”

 

Uchwała zapadła w związku z następującym pytaniem prawnym:


„Czy w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego uregulowanym w art. 794 k.p.c. sąd bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu?”