2022-11-23
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kosztów sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zakreślonej pod sygn. akt III CZP 116/22 w której zważył, że „artykuł 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1125) znajduje zastosowanie do dochodzonych przez konsumentów roszczeń wynikających z czynności bankowych (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324).”.