2007-10-01
Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce wraz z Kancelarią Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy, która odbędzie się 25 października 2007 roku w Warszawie. Tematem konferencji będzie: ”Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej”.

Celem konferencji będzie próba wykazania, w jakim stopniu polski wymiar sprawiedliwości zapewnia ochronę wierzycielowi. Konferencja będzie niepowtarzalną szansą konfrontacji własnych opinii i doświadczeń z doświadczeniami wyspecjalizowanych prawników i komorników w kontekście ściągania zaległych należności.

Dla prawidłowego funkcjonowania firm niezwykle ważna jest możliwość skutecznego i sprawnego egzekwowania należności na drodze sądowej i komorniczej. Według obiegowej opinii sprawna egzekucja nie jest w Polsce możliwa. Potwierdzają to również badania Banku Światowego, który w raporcie „Doing Business” podaje, że średni czas egzekucji należności handlowej w Polsce wynosił w 2005 roku 980 dni (w 2004 roku czas ten wynosił 1000 dni). Dane te nie zachęcają do podejmowania działań w celu dochodzenia należności na drodze prawnej.

Podczas konferencji przedstawione zostaną informacje dotyczące zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, zarówno już wprowadzonych, jak i planowanych. Zaproszeni goście ocenią wpływ tych zmian na pracę sądów, komorników sądowych oraz kancelarii prawniczych. Przedstawione zostaną rzeczywiste przyczyny bezskuteczności egzekucji oraz ocena długotrwałości procedur sądowych. Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy przedstawi własne dane statystyczne dotyczące średniego czasu egzekucji należności.

Grupa docelowa:
Konferencja kierowana jest do prezesów oraz menedżerów firm, a w szczególności do członków zarządów nadzorujących piony finansowe firm oraz dyrektorów działów finansowych, prawnych i windykacji.

Prelegenci:
Przemysław Kurzawa – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Andrzej Kulągowski – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej
Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor Krajowej Rady Komorniczej
Komornik Jacek Bogiel – Kancelaria Komornika Sądowego rewiru VI przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.
Mariusz Walczyński – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Mec. Maciej Panfil – Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy
Paweł Śladowski – Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Program konferencji:
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.40 Powitanie i słowo wstępu: Magdalena Tran-Van, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce
9.40 – 10.30 „Zmiany i projekty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości zmierzające do poprawy dochodzenia należności na drodze prawnej”. Prelegent: Przemysław Kurzawa – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
10.30 – 10.50 Przerwa na kawę
10.50 – 11.40 „Przełom czy krok wstecz w dochodzeniu należności w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego i egzekucji komorniczej”. Prelegent Andrzej Kulągowski – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor Krajowej Rady Komorniczej
11.40 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.40 „Perspektywy zwiększenia efektywności działań komornika”. Prelegent Komornik Jacek Bogiel – Kancelaria Komornika Sądowego rewiru VI przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.
12.40 – 13.40 Przerwa na lunch
13.40 – 14.30 „Dostęp do informacji jako podstawa skutecznych działań prawnych”. Prelegent: Mariusz Walczyński – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
14.30 – 14.50 Przerwa na kawę
14.50 – 15.40 „Przewlekłość procedur sądowych – fakty i mity”. Prelegent: Mec. Maciej Panfil – Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy
15.40 – 16.00 Przerwa
16.00 – 16.50 „Prawdziwe przyczyny bezskuteczności egzekucji”. Prelegent: Paweł Śladowski – Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy.
16:50 – 17:15 Pytania i dyskusja