2009-04-24
Skuteczne dochodzenie należności na drodze prawnej

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce wraz z Kancelarią Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy, które odbędzie się 22 maja 2009 roku w Warszawie. Tematem seminarium będzie: ”Skuteczne dochodzenie należności na drodze prawnej”.

Cel seminarium:

Celem seminarium jest pokazanie metod sprawnego i skutecznego dochodzenia należności na drodze prawnej z nowatorskim wykorzystaniem narzędzi prawnych i informatycznych, a także wykazanie w jakim stopniu polski wymiar sprawiedliwości zapewnia ochronę wierzycielowi. Jednocześnie przedstawione zostaną perspektywy poprawy egzekucji należności w świetle zmian i projektów zmian w przepisach postępowania sądowego i komorniczego.

Spotkanie to, będzie także okazją do konfrontacji doświadczeń i zadania pytań ekspertom, którzy mogą pomóc uczestnikom konferencji w rozwiązaniu problemów z dochodzeniem należności na drodze prawnej.

Prelegenci:

Grzegorz Wałejko – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Andrzej Kulągowski – Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor Biura Krajowej Rady Komorniczej
Jacek Bogiel – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
Patryk Skrodzki – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Robert Czerwiński – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Maciej Panfil – Starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
Paweł Śladowski – Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Program seminarium:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.40 Powitanie i słowo wstępu: mecenas Maciej Panfil
9.40 – 10.30 „Zmiany i projekty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości zmierzające do poprawy dochodzenia należności na drodze prawnej”; Grzegorz Wałejko – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.00 „Przełom czy krok wstecz w dochodzeniu należności w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego i egzekucji komorniczej”; Andrzej Kulągowski – Prezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor Biura Krajowej Rady Komorniczej
12.00 – 12.40 „Perspektywy zwiększenia efektywności działań komornika”; Jacek Bogiel – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
12.40 – 13.40 Przerwa obiadowa
13.40 – 14.00 „Praktyczne narzędzia umożliwiające sprawdzenie firm i kontrahentów”; Patryk Skrodzki, Robert Czerwiński – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
14.00 – 15.00 „Odzyskiwanie należności na drodze sądowej”; Maciej Panfil – Starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.15 „Praktyka sądów gospodarczych w zakresie orzekania w sprawach zaległych zobowiązań”; Paweł Śladowski – Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy.
16:15 – 16.45 Pytania i dyskusja