2008-10-17
Sądowa i komornicza egzekucja należności – fakty i mity

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce wraz z Kancelarią Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy, które odbędzie się 7 listopada 2008 roku w Warszawie. Tematem seminarium będzie: ”Sądowa i komornicza egzekucja należności – fakty i mity”.

Cel seminarium:
Celem seminarium jest pokazanie metod sprawnego i skutecznego dochodzenia należności na drodze prawnej z nowatorskim wykorzystaniem narzędzi prawnych i informatycznych, a także wykazanie w jakim stopniu polski wymiar sprawiedliwości zapewnia ochronę wierzycielowi. Jednocześnie przedstawione zostaną perspektywy poprawy egzekucji należności w świetle zmian i projektów zmian w przepisach postępowania sądowego i komorniczego.

830 dni to średni czas egzekucji należności handlowej w Polsce wg raportu Banku Światowego „Doing Business 2008”
320 dni to średni czas egzekucji należności handlowej wynikający z doświadczeń Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Spotkanie to, będzie także okazją do konfrontacji doświadczeń i zadania pytań ekspertom, którzy mogą pomóc uczestnikom konferencji w rozwiązaniu problemów z dochodzeniem należności na drodze prawnej.
Prelegenci:

Beata Błażejczyk – Naczelnik Wydziału Spraw Cywilnych w Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor Biura Krajowej Rady Komorniczej
Michał Patynowski – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza
Jacek Bogiel – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
Agnieszka Klajda – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Maciej Panfil – Starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
Paweł Śladowski – Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Program seminarium:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.40 Powitanie i słowo wstępu: mecenas Maciej Panfil
9.40 – 10.30 „Zmiany i projekty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości zmierzające do poprawy dochodzenia należności na drodze prawnej”
Beata Błażejczyk – Naczelnik Wydziału Spraw Cywilnych w Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości
10.30 – 11.30 „Przełom czy krok wstecz w dochodzeniu należności w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego i egzekucji komorniczej”
Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor Biura Krajowej Rady Komorniczej, Michał Patynowski – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.40 „Perspektywy zwiększenia efektywności działań komornika”
Jacek Bogiel – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
12.40 – 13.40 Przerwa obiadowa
13.40 – 14.00 „Praktyczne narzędzia umożliwiające sprawdzenie firm i kontrahentów”
Agnieszka Klajda – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
14.00 – 15.00 „Przewlekłość procedur sądowych – fakty i mity”
Maciej Panfil – Starszy Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.15 „Prawdziwe przyczyny bezskuteczności egzekucji”
Paweł Śladowski – Partner Zarządzający w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy
16:15 – 16.45 Pytania i dyskusja