2013-04-23
Regulacje Prawne z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

W dniu 24 kwietnia odbędzie się Kongres Regulacje Prawne z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Organizatorem spotkania jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Kancelaria Panfil jest partnerem strategicznym Kongresu.

Kongres poświęcony jest regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami i ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami.
Podczas kongresu znakomici eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym.

Kongres obejmie najważniejsze postulaty w obszarze prawa upadłościowego i naprawczego, nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego, postulatów usprawnienia procesu sekuratyzacji w Polsce.

PROGRAM KONGRESU:

Wpływ Rekomendacji Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego na funkcjonowanie podmiotów zarządzających wierzytelnościami.

Zmiany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym – konsekwencje dla branży zarządzania wierzytelnościami.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego i klauzulowego oraz efektywny model współpracy komorników sądowych z wierzycielami.

Dochodzenie należności, a ochrona danych osobowych dłużników – studium przypadków