2008-05-12
Redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców

14 maja br. w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się konferencja prezentująca działania Komisji Europejskiej i polskiego rządu na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla firm. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele przedsiębiorców, stowarzyszeń gospodarczych oraz administracji. Patronat nad konferencją objęła Komisja Europejska oraz Ministerstwo Gospodarki.

Redukcja obciążeń administracyjnych jest przedmiotem projektu realizowanego przez Komisję Europejską we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem projektu, którego realizację Komisja Europejska powierzyła konsorcjum Capgemini, Deloitte i Ramboll Management jest pomiar kosztów administracyjnych, które przedsiębiorcy ponoszą w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego oraz identyfikacja możliwości ich zmniejszenia. Komisja Europejska opracowała ambitną strategię redukcji obciążeń wynikających z regulacji wspólnotowych o 25 proc. do 2012 roku.

Rząd polski prowadzi własny projekt redukcji obciążeń administracyjnych dla firm. Jest on zbliżony do programu KE, dotyczy jednak prawa krajowego. 11 marca br. Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez Ministra Gospodarki, cel redukcji obciążeń administracyjnych w priorytetowych obszarach polskiego prawa. Do końca 2010 r. mają one zostać zmniejszone także o 25 proc.