Strefa Klienta

Informacja o aktualnym stanie danej sprawy dostępna jest w każdym czasie w różnych formach:


1)   Dostęp on-line – Panfil Direct.

Panfil Direct to:

  • elektroniczna archiwizacja i zarządzanie dokumentami,
  • dwustronna komunikacja Klienta <-> Kancelaria,
  • bezpieczny dostęp on-line do dokumentów w danej sprawie (z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego https),
  • szerokie możliwości zarządzania przez Klienta portfelami wierzytelności w trakcie postępowania polubownego, sądowego i komorniczego,
  • możliwość podglądu on-line aktualnego stanu danej sprawy lub grupy spraw,
  • szczegółowy, elektroniczny rejestr zdarzeń zawierający informacje o czynnościach podejmowanych przez Kancelarię, a także sądy i komorników,
  • rejestr aktualnego salda dłużnika,
  • możliwość swobodnego zestawienia danych zarejestrowanych elektronicznie przez Kancelarię zarówno w zakresie jednostkowej sprawy jak i wybranych przez Klienta grup spraw (za pośrednictwem bezpiecznego połączenia przez Internet),
  • możliwość segregowania spraw wg zdefiniowanych wcześniej kryteriów.

 

2)   Raport przesyłany drogą elektroniczną.

Niezależnie od udostępnionego raportu on-line Grupa PANFIL, w okresach uzgodnionych z Klientem, przesyła do Klienta raport z podejmowanych czynności. Raport może być sporządzony w formie pliku elektronicznego o wskazanej przez Klienta strukturze i formacie (m.in. doc, xls, txt, xml, rtf, pdf, ods, odt). Raport zawierać będzie szczegółowy opis czynności zarówno procesowych jak i faktycznych podjętych w danym okresie czasu w każdej sprawie przez Grupę, sądy i komorników.

 

3)   Dedykowane osoby.
Do udzielania informacji Klientowi zostały ponadto dedykowane osoby, które w godzinach pracy Grupy PANFIL są do Państwa dyspozycji.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym tel. nr +48 (22) 489 34 63.