Panfil Sp. j.

Panfil Sp. j. jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakupie i obrocie wierzytelnościami. Zakup wierzytelności może dotyczyć należności dotąd niewindykowanych, jak również tych, które były już poddawane procesom windykacji, ale nie zostały całkowicie odzyskane i w dalszym ciągu stanowią nierozwiązany problem finansowy dla firmy.

Oferta zakupu długów składana jest po przeprowadzeniu dokładnej analizy. Ocena dokonywana jest na podstawie następujących danych:

  • informacji o dłużniku,
  • informacji na temat typu zadłużenia,
  • informacji o etapie postępowania windykacyjnego bądź egzekucyjnego.

 

W wyniku zawarcia Umowy Przejęcia Wierzytelności dokonujemy zakupu należności za określoną w ofercie cenę. Wierzytelność taka przechodzi na własność Panfil Sp. j., która od tego momentu prowadzi działania windykacyjne we własnym imieniu.

 

Zakup wierzytelności może być dokonywany również przez dedykowany fundusz sekurytyzacyjny VARSOVIA NSFIZ.