Panfil Gross Collection Sp. z o.o.

Spółka Panfil Gross Collection powołana została w celu realizacji procesu windykacji należności na etapie polubownym, w sektorze wierzytelności detalicznych jak i SME. Spółka PGC prowadzi efektywną obsługę polubowną, czerpiąc z doświadczeń Grupy PANFIL oraz wykorzystując nowoczesne technologie.

 

Zakres usług Panfil Gross Collection Sp. z o.o. obejmuje również monitoring płatności.

 

W ramach świadczonych usług PGC podejmuje m.in. następujące działania:

  • masowy SMS,
  • masowy e-mail,
  • kampanie telefonów wychodzących i przychodzących,
  • wysyłka wezwań do zapłaty,
  • działania terenowe.

 

 

Panfil  Gross  Collection  Sp. z o.o.  jest  podmiotem  posiadającym  zezwolenie  KNF   na   zarządzanie  sekurytyzowanymi   wierzytelnościami     i serwiserem w Varsovia NSFIZ. W  dniu  15 grudnia 2014 r. Spółka  uzyskała  certyfikat  ISO 9001:2008  w  zakresie "Windykacja należności,    w szczególności dochodzenie należności na etapie polubownym".