Panfil Finance Sp. z o.o.

Spółka Panfil Finance świadczy usługi finansowe. W szczególności zajmuje się kupnem wierzytelności.

 

Jakie korzyści daje usługa zakupu wierzytelności?

  • szybkie odzyskanie części pieniędzy (poprawienie płynności finansowej firmy),
  • wyksięgowanie wierzytelności i likwidacja rezerw finansowych,
  • ograniczenie kosztów związanych z windykacją,
  • możliwość błyskawicznego umieszczenia środków finansowych w nowych inwestycjach.

 

Zakup wierzytelności może być dokonywany również przez dedykowany fundusz sekurytyzacyjny VARSOVIA NSFIZ.