Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne dla pracowników/zleceniobiorców Klientów Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana lub udostępnionych przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa (dalej: Administrator).

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe Inspektora: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl.

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, w związku z umową łączącą Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę z Administratorem.

 

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię/imiona, nazwisko/nazwiska, stanowisko, nazwa i adres Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, podpis.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy łączącej Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę z Administratorem.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych lub ich udostępnienie przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę jest warunkiem wykonywania umowy łączącej Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę z Administratorem i jest niezbędne do realizacji tej umowy.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.