Dział Sądowy

Dział Sądowy to zespół, który w strukturach Kancelarii odpowiada za realizację procesu windykacyjnego na etapie sądowym.

 

 

Prawnicy na co dzień pracujący w Dziale Sądowym dbają o to, aby każda powierzona Kancelarii sprawa została poprawnie przeprowadzona na etapie postępowania sądowego i zakończyła się uzyskaniem tytułu wykonawczego uprawniającego do działań egzekucyjnych.

 

 

 

Zadania Działu Sądowego to m.in.:

 

- wszczynanie postępowań sądowych w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności na drodze prawnej;

 

- reprezentacja w sądzie wierzyciela;

 

- przeprowadzanie postępowań klauzulowych w celu uzyskania tytułu wykonawczego m.in. przygotowywanie odpowiednich pism procesowych i wniosków o nadanie klauzul wykonalności;

 

- monitoring prowadzonych postępowań w sądzie.