Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Biorąc pod uwagę specyfikę działania małych i średnich przedsiębiorstw, wyodrębniliśmy zespoły specjalistów i stworzyliśmy procesy, które maksymalnie przyspieszą odzyskanie należności i pozwolą ustabilizować płynność finansową w Państwa firmie.

 

Grupa PANFIL świadczy usługi dla sektora MŚP na poniższych etapach:

  • obsługa polubowna,
  • postępowanie sądowe,
  • etap przedegzekucyjny,
  • egzekucja komornicza,
  • postępowanie upadłościowe.

 

Klient jest w znikomym stopniu angażowany w proces obsługi prowadzonych w jego imieniu spraw. Wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystywane narzedzia pozwalają na minimalizację ponoszonych przez Klienta kosztów.

 

Powierzając nam obsługę swoich spraw przedsiębiorcy mają gwarancję sprawnego i profesjonalnego wsparcia. Dodatkowo mogą na bieżąco weryfikować podejmowane przez nas działania dzięki raportom on-line.