Bogusław Lewantowicz

Bogusław Lewantowicz

Partner Zarządzający


Bogusław Lewantowicz jest absolwentem Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego.  Od połowy lat 90-tych jest jednym z pionierów polskiego rynku windykacji i obrotu wierzytelnościami.

 

Karierę zawodową rozpoczął w Creditreform Polska Sp. z o.o. Od 1999 roku pracował  w  Intrum Justitia  Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora Regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią. Od roku 2004 do 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu EOS KSI Polska Sp. z o.o.