Maciej Panfil

Maciej Panfil w latach 1990-1995 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. obronił w Zakładzie Prawa Cywilnego pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Marka Safjana. W 1998 r. został wpisany na listę Radców Prawnych.

Począwszy od 1999 r. Maciej Panfil wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii.

Mecenas Maciej Panfil jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uregulowań obrotu pieniężnego oraz prawa ubezpieczeń. Jest także bardzo doświadczonym procesualistą, mającym za sobą ponad 1 000 stawiennictw na rozprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w całej Polsce.

Swoją bogatą wiedzę i doświadczenie mecenas Panfil wykorzystuje z powodzeniem we współpracy z wieloma znaczącymi polskimi oraz zagranicznymi spółkami działającymi na rynku usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń i bankowości oraz budownictwa.

Maciej Panfil jest autorem kilku samodzielnych publikacji z zakresu prawa cywilnego i bankowego. Jest także obok prof. M. Safjana, dr M. Grzybowskiego, mec. K. Kaczanowskiego i mgr G. Wiaderka współautorem komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jest gorącym zwolennikiem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i pomysłodawcą prekursorskich rozwiązań w tej dziedzinie np. instytucji elektronicznego adresu dla doręczeń korespondencji sądowej i urzędowej.