Bogusław Lewantowicz

Bogusław Lewantowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od połowy lat 90-tych jest jednym z pionierów polskiego rynku windykacji i obrotu wierzytelnościami.

Karierę zawodową rozpoczął w Creditreform Polska Sp. z o.o. Od 1999 roku pracował w Intrum Justitia Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora Regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią. Od roku 2004 do 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu EOS KSI Polska Sp. z o.o.