2008-05-27
Ogólnopolskie Dni Prawnicze

Zrzeszenie Prawników Polskich – Oddział w Bydgoszczy, wiedzione wolą podtrzymania długoletniej tradycji Zrzeszenia, a także oczekiwaniami społeczności prawniczej, podjęło się organizacji dorocznego święta prawniczego, a mianowicie jubileuszowych 15. OGÓLNOPOLSKICH DNI PRAWNICZYCH, które odbędą się tym razem właśnie w Bydgoszczy w dniach 29 maja – 1 czerwca 2008 r.

Honorowy Patronat nad 15 Ogólnopolskimi Dniami Prawniczymi objął Prezes Trybunału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień.

Motywem przewodnim tegorocznych – 15 Ogólnopolskich Dni Prawniczych będzie: „PRAWORZĄDNOŚĆ I JEJ GWARANCJE”.

W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano następujące cztery panele dyskusyjne:
1. Krajowe i międzynarodowe gwarancje praworządności.
2. Prawo do rzetelnego procesu.
3. Rola Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji zasady praworządności.
4. Warunki „dobrej” legislacji.

Historia Międzynarodowych Dni Prawniczych sięga jeszcze okresu przedwojennego. Każdorazowo stanowią one szczególne wydarzenie w życiu nie tylko społeczności prawniczej w kraju, ale także wszystkich tych, którym leży na sercu problematyka i potrzeba stałego podnoszenia demokratycznych standardów w sferze życia społecznego i publicznego, w tym także w zakresie szeroko rozumianej sprawności organów wymiaru sprawiedliwości oraz poziomu orzeczniczego tzw. „trzeciej władzy”.