2015-11-20
LAUR CESSIO 2015

W dniach 16-17 listopada 2015 roku odbył się finał trzeciej edycji Lauru CESSIO. Miał on miejsce podczas uroczystej gali w trakcie VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, zorganizowanego przez KPF.

CESSIO – wyróżnienia dla wierzycieli pierwotnych

Jakość standardów organizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności oceniali ci wierzyciele wtórni, którzy wzięli w nich udział w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015. Ocenie podlegały wszystkie etapy tego procesu: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, projekt umowy sprzedaży i obsługa posprzedażowa – precyzyjnie sformułowane kryteria, decydujące o tym, któremu podmiotowi zostanie przyznany Laur CESSIO. Od samego początku konkursu to firmy zarządzające wierzytelnościami głosują i oceniają za pośrednictwem specjalnej ankiety dwie kategorie podmiotów, które organizowały przetargi: „sektor bankowy” i „sektor niebankowy”.

Laureatami III edycji CESSIO zostali:

W sektorze bankowym:

I miejsce. Bank Zachodni WBK S.A.

II miejsce. Bank BPH S.A.

III miejsce. Alior Bank S.A.

W sektorze niebankowym:

I miejsce. Orange S.A.

II miejsce. Polkomtel Sp. z o.o.

III miejsce. P4 Sp. z o.o.