2016-04-22
IV edycja Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarzadzania Wierzytelnościami

13 kwietnia 2016 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z Partnerem Merytorycznym, firmą doradczą EY, IV edycja Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Kongres odbył się pod Patronatem Honorowym Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Komorniczej oraz Instytutu Allerhanda.

 

Zorganizowany po raz czwarty Kongres to największe cykliczne wydarzenia dla sektora zarządzania wierzytelnościami. Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami miał na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami.

Podczas kongresu zostały poruszone zagadnienia takie jak:

  • Nowe regulacje dla branży zarządzania wierzytelnościami przyjęte od ubiegłej edycji Kongresu
  • Nowe regulacje dla branży zarządzania wierzytelnościami – aspekty podatkowe
  • Perspektywa legislacyjna związana z europejskimi regulacjami odnośnie sekurytyzacji
  • Współpraca wierzycieli z komornikami sądowymi – panel interesariuszy z udziałem Krajowej Rady Komorniczej
  • Upadłość konsumencka i restrukturyzacja