2011-04-12
Informatyzacja postępowań sądowych

Polska konsekwentnie zmierza w stronę społeczeństwa informacyjnego, które wymaga wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań prawnych i technicznych. Niezwykle szybkie tempo oraz ogromny zakres zmian, rodzi konieczność prowadzenia szeroko zakrojonej dyskusji dotyczącej digitalizacji naszego życia. Już po raz trzeci to trudne zadanie zostanie podjęte przez uczestników konferencji Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości.

Tematem trzeciej edycji konferencji będzie Informatyzacja postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej egzekucji i e-BTE (elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego). O wadze poruszanej podczas eventu tematyki świadczy fakt, że jednym z patronów honorowych został Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, a wraz z nim Związek Banków Polskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza oraz Stowarzyszenie „Pro Justice”.

Nie ulega wątpliwości, że tematyka konferencji dotyczy bardzo wielu grup społecznych i zawodowych, szczególnie, że w porównaniu z poprzednimi zasadami komunikacji i postępowań, obecne są niemalże skokiem cywilizacyjnym, nie tylko ze względu na zamiany jakościowe, ale przede wszystkim, ze względu na tempo przemian zachodzących w naszym kraju. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeszliśmy od konieczności stania w kolejkach w urzędach do możliwości załatwiania spraw bez wychodzenia z domu. Podobnie jest z egzekucją należności, która niemal z każdym miesiącem jest coraz bardziej digitalizowana.

Tak szeroko zakrojone zmiany zawsze rodzą kontrowersje, dlatego też należy stwarzać jak najwięcej okazji do dyskusji na temat informatyzacji Polski, a nie ulega wątpliwości, że konferencje z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości są jednym z najważniejszych forów wymiany opinii w tym zakresie, o czym będzie się można przekonać już 25 maja w Warszawie, w auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.