2013-06-04
II Kongres Prawa Bankowego i Informacji

W dniu 5 czerwca 2013 r. w Klubie Bankowca w Warszawie, przy ul. Smolnej 6 odbędzie się II Kongres Prawa Bankowego i Informacji.
Organizatorem Kongresu jest Związek Banków Polskich, a jednym z Partnerów Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy.

 

Kongres będzie składać się z kilku paneli poświęconych problematyce bankowego tytułu egzekucyjnego, upadłości konsumenckiej, dostosowania obowiązujących umów w kontekście postanowień podobnych lub tożsamych do klauzul abuzywnych i problematyka umów konsorcjonalnych według standardów LMA.

Mec. Maciej Panfil, Starszy Partner w Kancelarii Panfil, weźmie udział w debacie poświęconej funkcjonowaniu bankowego tytułu egzekucyjnego.