2013-03-11
Forum Bankowe 2013

13 marca 2013 r. odbędzie się Forum Bankowe 2013. Organizatorem tego wydarzenia jest Związek Banków Polskich, a Kancelaria Panfil jednym z partnerów.

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego podczas której dyskutowane są najważniejsze dla bankowości aktualne problemy i wyzwania w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Program Forum Bankowego 2013:
Otwarcie obrad – Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów – Prof. Jacek Rostowski

Sesja I Strategia biznesowa banków w okresie spowolnienia gospodarczego

Wystąpienie wprowadzające: Paweł Tamborski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa: „Inwestycje Polskie”

Iwona Kozera – Partner, Szef Grupy Rynków Finansowych, Ernst & Young „Wyzwania na najbliższe lata dla banków po zawirowaniach na rynkach finansowych i załamaniu ekonomicznym w strefie euro”

PANEL, moderator: Dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes, Związek Banków Polskich
• Dariusz Daniluk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
• Sławomir S. Sikora – Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA
• Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu, Bank Polskiej Spółdzielczości SA
• Bartosz Drabikowski – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
• Andrzej Kopyrski – Wiceprezes Zarządu, Bank Polska Kasa Opieki SA
• Przemysław Gdański – Członek Zarządu, BRE Bank SA
Tomasz Frączek – Prezes Zarządu, Mondial Assistance : „Rynek usług assistance widziany oczami klientów – podsumowanie badania 2013”

Sesja II Wyzwania wynikające z konieczności restrukturyzacji finansowej klientów indywidualnych i firm

Dr Andrzej Topiński – Główny Ekonomista, Biuro Informacji Kredytowej SA „Wnioski dotyczące portfela kredytowego banków, płynące z analiz baz danych BIK”

PANEL, moderator: Jerzy Bańka – Wiceprezes, Związek Banków Polskich:
• Wystąpienie wprowadzające: Dr Błażej Lepczyński – Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
• Henryk Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu, FM Bank SA
• Piotr Zimmerman – Specjalista z zakresu prawa upadłościowego, Zimmerman i Wspólnicy Sp. K.
• Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz – Wiceprezes Zarządu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
• Łukasz Misiewicz – Dyrektor Biura Restrukturyzacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego, PKO Bank Polski SA

Katarzyna Fatyga – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Diners Club Polska „Skrojone na miarę: produkty przystosowane do specyficznych potrzeb grup klientów na przykładzie doświadczeń Diners Club Intenational w Europie Środkowo-Wschodniej”

Sesja III Wyzwania dla banków płynące z nowych regulacji ostrożnościowych

Wystąpienie wprowadzające: Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego – „Unia bankowa – wnioski dla Polski”

PANEL, moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich:
• Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego
• Wojciech Kowalczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
• Dr Lech Kurkliński – Dyrektor Ośrodka Analiz i Badań Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości
• Prof. dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska SA
• Dr Piotr Juda – Prezes Zarządu, Toyota Bank Polska SA

Dr Tomasz Jończyk – Dyrektor Linii Biznesowej Rozliczenia, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. „Dorożką, samochodem czy odrzutowcem? Słów kilka o szybkości poruszania się pieniądza”

Wręczenie nagrody im. Prof. dr hab. Remigiusza Kaszubskiego

Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów – Dr Janusz Piechociński