2008-02-29
Europejskie instrumenty działań komornika w zjednoczonej Europie

W dniu 28 lutego br. w Brukseli odbyło się seminarium naukowe UIHJ „Europejskie instrumenty działań komornika w zjednoczonej Europie”. W seminarium uczestniczyło około 300 komorników z całej Europy, w tym polska delegacja.

PROGRAM

9.15. Przemowa Prezydenta UIHJ Jacquesa Isnarda

9.30. Spotkanie teoretyczne dotyczące:
– Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych.
Pani Natali Fricero, Profesor Uniwersytetu w Nicei Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Pani Rose-Marie Bruno: Komornik sądowy
Pani Izabelle Bambust: prawnik, Krajowa Rada Komornicza
Pan Jos Uitdehaag, Komitet UIHJ
Roger Dujardin, Wice-prezes UIHJ, koordynator

11.15. Spotkanie teoretyczne:
– Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.
Pan Jean-Francois Van Drooghenbroeck, Profesor Katolickiego Uniwersytetu w Louvain
Pan Charles Vanheukelen, były Prezes Krajowej Rady Komorniczej w Belgii
Pani Francoise Andrieux, komornik sądowy
Pan Nijenhuis Jeroen, komornik sądowy z Hollandii

12.45. Obiad

14.30. Spotkanie teoretyczne
– Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

16.00. – Konwencja Haska z 15 listopada 1965 r. dotycząca dostarczania za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych.