2009-11-05
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W dniu 4 listopada br. w auli starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Konferencja z cyklu „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości”.

Konferencja miała na celu przybliżenie problematyki elektronicznego postępowania upominawczego, korzyści z nim związanych ale także niebezpieczeństwa (np. niesprawność systemu w terminie przedawnienia). Wykłady były prowadzone wyłącznie przez twórców koncepcji oraz ustawy wprowadzającej elektroniczne postępowanie upominawcze – członków zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowań założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania w sprawach cywilnych.

Przepisy zmieniające kodeks postępowania cywilnego, wprowadzające nowy tryb postępowania cywilnego: elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. e-sąd) wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2010 roku. Nowe postępowanie ma znacznie skrócić czas wydawania nakazów oraz zmniejszyć koszty postępowania (chociażby poprzez brak obowiązku dołączania pełnomocnictwa, a co za tym idzie kosztów z tym związanych). Zarówno składanie pozwów, jak i innych pism sądowych będą dokonywane przez powoda wyłącznie w postaci elektronicznej. W ten sam sposób będą odbierane pisma. Konieczne jest jednakże wpierw uzyskanie podpisu elektronicznego nadawanego w systemie informatycznym lub (w przypadku pełnomocników profesjonalnych) odpowiednia rejestracja posiadanego już bezpiecznego podpisu elektronicznego. Odmienne zasady dotyczą tzw. powodów masowych, którzy poprzez odpowiednie oprogramowanie będą mogli masowo składać pozwy bezpośrednio do sądu rozpatrującego postępowanie w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Postępowanie w pełni będzie prowadzone w postaci elektronicznej: elektroniczne akta i wgląd do nich wyłącznie on-line, pisma wyłącznie w postaci elektronicznej, a także sam wyrok. Nieco odmienne będą też zasady egzekucji dokonywanej na podstawie elektronicznego wyroku. Komornik, fakt wszczęcia egzekucji, będzie odnotowywał w postaci elektronicznej, w systemie teleinformatycznym sądu, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Źródło: www.vnt.com.pl