2024-01-16
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące zarzutu potrącenia

W dniu 11 stycznia 2024 roku do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące tego Czy dla skuteczności podniesienia zarzutu potrącenia na podstawie art. 2031 k.p.c. oraz odbioru takiego oświadczenia przez pełnomocnika strony powodowej wystarczające jest pełnomocnictwo procesowe, czy też w tym celu należy udzielić odrębnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności materialnoprawnych?

 

Sprawa została zakreślona pod sygnaturą akt III CZP 2/24.