2023-02-24
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące udziału kredytobiorców w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu

W dniu 21 lutego 2023 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące tego czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców.

 

Sprawa została zakreślona pod sygnaturą akt III CZP 12/23.