2023-10-24
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące przyznania kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W dniu 12 października 2023 roku do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące tegoCzy w przypadku wniesienia przez powoda, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, pozwu przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze oraz zgłoszenia żądania uwzględnienia kosztów za reprezentację stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zgodnie z art. 505[37] § 2 k.p.c., sąd rozpoznając sprawę jest zobowiązany uwzględnić także koszty zastępstwa procesowego poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

 

zaś w przypadku odpowiedzi pozytywnej:

 

czy w przypadku o którym mowa w pkt 1, sąd rozpoznający sprawę jest zobowiązany uwzględnić koszty zastępstwa procesowego za reprezentację stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym niezależnie od przyczyny umorzenia postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Sprawa została zakreślona pod sygnaturą akt III CZP 53/23.