2023-02-14
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące dochodzenia od banku zapłaty należności z tytułu nadpłaconych rat kredytu indeksowanego do waluty obcej

W dniu 9 lutego 2023 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące tego czy w razie oddalenia powództwa konsumenta przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej, konsument może dochodzić od banku zapłaty należności z tytułu nadpłaconych rat kredytu, opierając swoje roszczenie na tej podstawie, że istnieją w umowie niedozwolone postanowienia, składające się na cały mechanizm indeksacji.

 

Sprawa została zakreślona pod sygnaturą akt III CZP 10/23.