2023-04-14
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące daty doręczenia pisma umieszczonego w portalu informacyjnym

W dniu 3 kwietnia 2023 roku do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące tegoCzy zgodnie z art. 15zzs9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2095, ze zm.) datą, w jakiej uznaje się pismo za doręczone, w przypadku braku zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym jest czternasty dzień od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym czy też dzień następny?”

 

Sprawa została zakreślona pod sygnaturą akt III CZP 24/23