20 lipca 2022
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Aktualności
14 lipca 2022
Projekt zmiany ustawy – Prawo o notariacie

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

8 lipca 2022
Projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe

Trwają prace nad projektem ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

30 czerwca 2022
Zmiana kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021 roku.

23 czerwca 2022
Automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Z dniem 1 września 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzające zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.